Jak rozumieć Małe Arkana Tarota?

Jak rozumieć Małe Arkana Tarota?

Trudno jednoznacznie wskazać skąd pochodzi Tarot i od jak dawna istnieje w naszej kulturze. Jest on jednak bardzo popularnym narzędziem, które często wykorzystywane jest przez przedstawicieli branży ezoterycznej. Wbrew temu, w co powszechnie się wierzy, Tarot nie służy do przepowiadania przyszłości, a do lepszego zrozumienia swojej teraźniejszości. Dzięki jasnemu obrazowi bieżącej sytuacji łatwiej nam będzie podjąć decyzje dotyczącą naszej przyszłości. Zadaniem Tarota jest podpowiedzenie nam, jakie energie obecnie kumulują się wokół nas i jakie są potencjalne skutki ich wykorzystania.

Tarot – z jakich kart się składa?

Tradycyjna talia kart Tarota składa się z 78 kart, spośród których wyróżniamy Wielkie Arkana (22 karty) i Małe Arkana (56 kart). Powszechnie uważa się, że to Wielkie Arkana stanowią najważniejsze karty z całej talii, jako że odnoszą się do naszego stanu wewnętrznego, naszej duchowości, ewolucji emocjonalnej oraz dalszych etapów rozwoju świadomości. Inną zaś rolę przypisuje się Małym Arkanom. Małe Arkana odnoszą się bowiem do rzeczywistości wokół nas. Wskazują one na nasze codzienne sprawy i troski, z jakimi się mierzymy, proponując jednocześnie pewne ścieżki, którymi można podążyć, aby rozwiązać dręczące nas problemy.

Zobacz także: https://tarot-online.com.pl/znaczenie-kart-tarota/

Jak zrozumieć Małe Arkana Tarota?

W odróżnieniu od Wielkich Arkan, które odnoszą się do naszego wnętrza, Małe Arkana Tarota zawierają informacje na temat otaczającej nasz rzeczywistości. To właśnie dzięki Małym Arkanom Tarota możemy zobaczyć zarys naszej bieżącej sytuacji, energii, które w danym czasie kumulują się w naszym otoczeniu oraz problemów i wyzwań, które mogą nas czekać w nadchodzącej przyszłości. Wśród Małych Arkan Tarota wyróżnia się:

Buławy

Buławy odnoszą się do działań, które niosą za sobą sukces. Zachęcają nas do tego, abyśmy szukali inspiracji w otaczającym nas świecie i podejmowali działania, które przybliżają nas do realizacji swoich marzeń i planów.

Miecze

Miecze, w zależności od ułożenia innych kart, mogą mieć skrajnie różne znaczenie. Z jeden strony miecze odnoszą się do walki, zarówno z wrogiem zewnętrznym, jak i z samym sobą. Taka walka zakończyć się może sukcesem lub porażką. Miecze mogą także stanowić przestrogę przed tym, aby podczas podejmowania pewnych działań nie zaszkodzić samemu sobie.

Kielichy

Kielichy to przede wszystkim sfera uczuciowa i relacje z innymi ludźmi. Kielichy pokazują nam, w jakim kierunku rozwijać daną relację i jakie potencjalne przeszkody możemy spotkać na drodze do poznawania siebie i innych osób.

Denary

Monety to oczywiście sprawy finansowe. Odnoszą się do możliwości odniesienia sukcesu w strefie materialnej, ale także mogą przestrzegać przed podejmowaniem zbyt pochopnych lub niewłaściwych decyzji w sprawach naszych finansów.