Nazwa regionu:

Rybnik

Liczba ludności:

137 tyś.

Powierzchnia obszaru:

148 km²

Jak czytać rachunek za prąd

Niniejszy artykuł pod tytułem Gdzie wysłać paczkę w Rybniku? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Gdzie wysłać paczkę w Rybniku? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Na rachunku za prądem znajdziemy kwotę do uregulowania za zużycie energii elektrycznej, jak również inne informacje, które warto znać. Z tego poradnika dowiesz się jak czytać rachunek za prąd.

Na rachunku oprócz kwoty do zapłaty znajdziemy też elementy, które się na nią składają. Dane są takie same jak na rachunku gospodarstwa domowego i odbiorców firmowych. Jednak niewielkie różnice występują w zależności od dostawcy prądu, bo każda firma ma swoją specyfikacje wizualną. Uproszczając wygląd jak np. układ rachunku może się nieznacznie różnić, ale dane będą takie same u wszystkich dostawców energii elektrycznej.

Informacje na rachunku za prąd

Rachunek podzielony jest na dwie części takie jak:

  • obszar związany ze sprzedażą prądu czyli koszt i wysokość realnego zużycia,
  • obszar związany z opłatami za dystrybucje czyli koszt dostarczenia energii do klienta.

Pierwsza część pokazuje realne zużycie energii w okresie rozliczeniowym i powinna wskazywać opłatę za prąd czynną i opłatę handlową. Opłata czynna to opłata naliczana od zużycia prądu w konkretnym czasie rozliczeniowym. Zużycie podawane jest w kWh, które mnoży się przez 1kWh z ilością zużytej mocy. Wynikiem jest koszt w złotówkach. Natomiast opłata handlowa to stała opłata miesięczna naliczana niezależnie od zużytej mocy. Druga część rachunku za prąd to dane dotyczące dystrybucji energii. Jest am wiele pozycji i nazw, które najczęściej nie są dla zbyt zrozumiałe.

  1. Opłata sieciowa stała – to stały koszt pokrywający koszty utrzymania urządzeń energetycznych operatora systemu dystrybucyjnego, z których korzystają wszyscy,
  2. Opłata sieciowa zmienna całodobowa – to opłata pokrywająca koszty dystrybucji prądu z sieci elektroenergetycznej,
    opłata abonamentowa – to koszt pokrywający odczyt układu pomiarowego oraz jego kontrolę,
  3. Opłata OZE – to opłata zmienna w zależności od zużycia prądu. Zapewnia dostępność energii z źródeł odnawialnych w systemie elektroenergetycznym krajowym
  4. Opłata kogeneracyjna – to koszty wspierania energii wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji,
  5. Opłata jakościowa – to opłata naliczana od zużycia energii, która odzwierciedla utrzymanie standardów jakości dostawy,
  6. Opłata przejściowa – jest związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych,
  7. Opłata mocowa – jest to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczenia prądu. Podatek ten ma zapewnić stałe dostawy prądu w kraju.

Co ciekawe opłaty takie jak jakościowa, OZE, mocowa i sieciowa zmienna całodobowa może zniknąć po podłączeniu systemu fotowoltaicznego. Zapisz się na uprawnienia SEP Bielsko-Biała.